ΚΟΡΑΗΣ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ref.No: 63054100
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1997
Approval date: 11.07.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, E.O.K.
Budget: 171.929,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTIS TSANAKAS
Email: panag@cs.ntua.gr
Go to Top