ΚΟΡΑΗΣ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ref.No: 61070800
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1997
Approval date: 23.01.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 19.616,10 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTIS TSANAKAS
Email: panag@cs.ntua.gr
Go to Top