ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ. ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ref.No: 61063600
Start date: 15.03.1994
End date: 28.02.1999
Approval date: 04.02.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 58.694,05 €
Scientific Responsible: MOROPOULOU
Email: twniamoropoulou@gmail.com
Go to Top