ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΕΝΩΝ ΠΗΛΩΝ

Ref.No: 67010800
Start date: 01.08.1996
End date: 31.12.1997
Approval date: 18.07.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: G.G.E.T.
Budget: 13.037,29 €
Scientific Responsible: Prof. PAPAGIANNAKOS
Email: npap@central.ntua.gr
Go to Top