ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕΠΙΣ) ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ref.No: 61153700
Start date: 14.01.2005
End date: 30.06.2009
Approval date: 26.05.2004
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, U.P.E.P.TH
Budget: 63.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. BOUDOUVIS
Email: boudouvi@chemeng.ntua.gr
Go to Top