ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ref.No: 63058000
Start date: 01.10.1995
End date: 30.04.1998
Approval date: 09.11.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: HUMAN CAPITAL AND MOBILITY, E.O.K.
Budget: 101.936,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. KAVVADAS
Email: kavvadas@central.ntua.gr
Go to Top