ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΑΞΑΜΕΝΗΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ

Ref.No: 61097300
Start date: 01.12.1997
End date: 17.07.2000
Approval date: 11.12.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΕΜΠΥ, G.G.E.T.
Budget: 586.940,56 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top