ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΙΚΑ 2001-2006

Ref.No: 62129800
Start date: 07.08.2000
End date: 15.09.2000
Approval date: 31.08.2000
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: I.K.A.
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: IISOUS-EMMANOUIL SAMOUILIDIS
Email: jes@epu.ntua.gr
Go to Top