ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΣΗΣ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΑΠΟ 65/1133)

Ref.No: 65123400
Start date: 01.09.2002
End date: 31.12.2002
Approval date: 02.10.2002
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 7.337,00 €
Scientific Responsible: Prof. ANNA VRUHEA
Email: annie@central.ntua.gr
Go to Top