ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ref.No: 65084700
Start date: 01.06.2000
End date: 31.12.2001
Approval date: 31.08.2000
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 4.402,05 €
Scientific Responsible: HARALAMPOS TSOUTRELIS
Email: tsoutrel@metal.ntua.gr
Go to Top