ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛ/ΚΗΣ & ΣΥΣΤ/ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ref.No: 65136905
Start date: 01.01.2004
End date: 30.09.2017
Approval date: 07.05.2004
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: COMMUNICATION, ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 100.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPAVASILEIOU
Email: papavassiliou@mail.ntua.gr
Go to Top