ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ref.No: 65083100
Start date: 01.01.1998
End date: 30.04.2002
Approval date: 01.07.1999
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 293.470,29 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS ANDRIANOPOULOS
Email: nandrian@central.ntua.gr
Go to Top