ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΕΛΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Ref.No: 67034700
Start date: 31.12.2002
End date: 30.12.2005
Approval date: 12.04.2002
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 9.894,47 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top