ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ε.Μ.Π.

Ref.No: 62330500
Start date: 16.03.2015
End date: 31.10.2015
Approval date: 16.03.2015
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HORIGOI
Budget: 25.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GKOLIAS
Email: igolias@central.ntua.gr
Go to Top