ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Ref.No: 65083700
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.2004
Approval date: 31.08.2000
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 293.470,29 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPATIS
Email: batis@chemeng.ntua.gr
Go to Top