ΘΕΩΡΙΑ ΧΟΡΔΩΝ, ΜΕΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Ref.No: 65120300
Start date: 01.04.2002
End date: 31.03.2004
Approval date: 26.06.2003
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 7.043,30 €
Scientific Responsible: ELEUTHERIOS PAPANTONOPOULOS
Email: lpapa@central.ntua.gr
Go to Top