ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

Ref.No: 62177100
Start date: 10.12.2003
End date: 09.08.2004
Approval date: 31.03.2004
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: OASP
Budget: 16.288,00 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top