ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ERASMUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Ref.No: 63138600
Start date: 01.07.2002
End date: 30.06.2003
Approval date: 21.04.2003
Department: DIEUTHUNSI SPOUDON
Financier: SOCRATES, E.C.
Budget: 9.900,00 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREOPOULOS
Email: andrea@central.ntua.gr
Go to Top