ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ “ERASMUS” ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Ref.No: 63088600
Start date: 01.07.1997
End date: 30.06.1998
Approval date: 02.02.1998
Department: TMIMA SHOLON
Financier: SOCRATES, E.O.K.
Budget: 30.494,00 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREOPOULOS
Email: andrea@central.ntua.gr
Go to Top