ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Ref.No: 63100700
Start date: 01.10.1998
End date: 30.09.2002
Approval date: 26.11.1998
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 15.750,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS TZAMPIRAS
Email: tzab@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top