ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 63/1316).

Ref.No: 63131601
Start date: 01.04.2002
End date: 31.03.2005
Approval date: 14.09.2005
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: GROWTH, E.C.
Budget: 8.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Description: THIS PROJECT AIMS AT THE ESTABLISHMENT OF A THEMATIC NETWORK ON MINING AND METALLURGICAL ACTIVITIES (NESMI), WHICH WILL BRING TOGETHER ALL THE INTERESTED ORGANISATIONS ACTIVE IN THE MINING AND METALLURGY SECTOR: INDUSTRY, ACADEMIA, RESEARCH INSTITUTES..
Go to Top