ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

Ref.No: 67037600
Start date: 01.06.2001
End date: 31.05.2004
Approval date: 12.04.2002
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 13.424,47 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top