Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ref.No: 62088400
Start date: 13.11.1996
End date: 13.07.1997
Approval date: 16.01.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ETHNIKI EPITROPI TILEPIKOINONIO
Budget: 52.266,47 €
Scientific Responsible: Prof. CALOGHIROU
Email: Y.CALOGHIROU@ntua.gr
Go to Top