ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ

Ref.No: 61109500
Start date: 18.11.1998
End date: 18.11.2000
Approval date: 06.04.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 13.866,47 €
Scientific Responsible: Prof. KYRIAKOPOULOS
Email: kkyria@central.ntua.gr
Go to Top