ΗΛΙΑΚΕΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ-ΦΑΣΗ Α

Ref.No: 61107000
Start date: 01.04.1999
End date: 01.09.1999
Approval date: 14.01.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 7.336,76 €
Scientific Responsible: Prof. KIMON ANTONOPOULOS
Email: kanton@central.ntua.gr
Go to Top