ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ref.No: 66004600
Start date: 01.01.1997
End date: 30.12.2003
Approval date: 12.06.1997
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MANUFACTURING TECHNOLOGY
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 73.367,57 €
Scientific Responsible: ATHANASIOS MAMALIS
Email: mamalis@central.ntua.gr
Go to Top