ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)

Ref.No: 61050200
Start date: 01.06.1993
End date: 31.10.1993
Approval date: 31.05.1993
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: AGROTIKIS TEHN. KAI ANAPTUXIS
Financier: UP. GEORGIAS
Budget: 23.184,15 €
Scientific Responsible: Prof. TSAKIRIS
Email: gtsakir@central.ntua.gr
Go to Top