ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ MIDAL ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ref.No: 67003900
Start date: 01.01.1995
End date: 31.03.1995
Approval date: 02.07.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: G.G.E.T.
Budget: 5.024,21 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS KAPROS
Email: kapros@central.ntua.gr
Go to Top