ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ GEME3 ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ RTD

Ref.No: 63055100
Start date: 01.03.1995
End date: 31.12.1995
Approval date: 10.02.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: JOULE II, E.O.K.
Budget: 70.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS KAPROS
Email: kapros@central.ntua.gr
Go to Top