ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ SAGNAC ΓΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ/ΑΠΟΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΕΥΔΟΤΥΧΑΙΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ref.No: 62092100
Start date: 01.01.1997
End date: 31.12.1999
Approval date: 27.02.1997
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΥΠΕΡ, INTRAKOM
Budget: 9.537,80 €
Scientific Responsible: Prof. FILIPPOS KONSTANTINOU
Email: fkonst@mobile.ece.ntua.gr
Go to Top