ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΕΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ref.No: 61061900
Start date: 20.09.1994
End date: 20.09.1996
Approval date: 22.07.1994
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 14.966,99 €
Scientific Responsible: EUSTATHIOS ZAHOS
Email: zachos@cs.ece.ntua.gr
Go to Top