ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΥΤΑΚΤΑ(00ΒΕ 209)

Ref.No: 61133700
Start date: 01.09.2001
End date: 31.08.2003
Approval date: 22.11.2001
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: ΠΑΒΕΤ 2000, ZINON AE ROMPOTIKIS & PLIR/KIS
Budget: 37.746,16 €
Scientific Responsible: Prof. PSARRAS
Email: john@epu.ntua.gr
Go to Top