ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α/Σ ΜΟΝΑΔΑΣ Νο ΙΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ref.No: 62239000
Start date: 01.01.2008
End date: 31.12.2008
Approval date: 18.04.2008
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: DEI A.E.
Budget: 14.280,00 €
Scientific Responsible: Prof. MATHIOUDAKIS
Email: KMATHIOU@MAIL.NTUA.GR
Description: DATA COLLECTED BY A DIAGNOSTIC SYSTEM DEVELOPED AND INSTALLED BY THE LAB OF THERMAL TURBOMACHINES ON A GAS TURBINE AT UNIT III,LAVRION POWER STATION,WILL BE ELABORATED.ENGINE CONDITION WILL BE ASSESSED AT REGULAR INTERVALS AS WELL AS MODE OF OPERATION..
Go to Top