ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ

Ref.No: 66003500
Start date: 01.01.1997
End date: 30.06.2001
Approval date: 14.12.1995
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 146.735,15 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top