ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ref.No: 65014700
Start date: 01.11.1993
End date: 31.12.2010
Approval date: 03.12.1993
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: AGROTIKIS TEHN. KAI ANAPTUXIS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: MIHAIL SAKELLARIOU
Email: mgsakel@mail.ntua.gr
Go to Top