ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΣΩΜΟΥΣ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ref.No: 62049300
Start date: 18.09.1992
End date: 31.05.1993
Approval date: 19.02.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: O.S.E.
Budget: 27.257,51 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS AMPAKOUMKIN
Go to Top