ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Ref.No: 62087100
Start date: 15.09.1996
End date: 15.05.1997
Approval date: 06.06.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: DIMOS MOSHATOU
Budget: 46.955,25 €
Scientific Responsible: Prof. ELISAVET PANAGIOTATOU
Email: elpanay@central.ntua.gr
Go to Top