ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ – ΩΡΩΠΟΥ

Ref.No: 62071500
Start date: 01.06.1995
End date: 31.05.1997
Approval date: 05.07.1995
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: DIMOI MALAK., KALAMOU, K.L.P
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS KASSIOS
Email: ccassios@central.ntua.gr
Go to Top