ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΤΕΝΕΑΣ, ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

Ref.No: 62162600
Start date: 03.11.2003
End date: 31.12.2005
Approval date: 21.04.2003
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: DIMOS TENEAS
Budget: 60.000,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS KOUMANTAKIS
Email: mmgski@central.ntua.gr
Go to Top