ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ

Ref.No: 62066100
Start date: 13.10.1994
End date: 30.09.1995
Approval date: 29.11.1994
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: E.U.D.A.P.
Budget: 20.542,92 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top