ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ

Ref.No: 62084100
Start date: 01.08.1995
End date: 01.02.1997
Approval date: 26.10.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: Π.Α.Β.Ε., MORNOS AE
Budget: 5.869,41 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SPENTZAS
Email: spentzas@mail.ntua.gr
Go to Top