ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ref.No: 62103200
Start date: 01.03.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 25.04.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: E.S.D.K.N.A.
Budget: 46.955,25 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top