ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ref.No: 62098900
Start date: 24.10.1997
End date: 24.10.1998
Approval date: 27.11.1997
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: E.S.D.K.N.A.
Budget: 32.186,08 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top