ΕΡΓΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑ 63/2050 ΚΑΙ ΚΑ 63/2082 ΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΕΤ 71644/28.04.2016

Ref.No: 67099100
Start date: 23.06.2016
End date: 31.12.2017
Approval date: 03.10.2016
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 2014-16, GGET/EPIVRAVEUSI
Budget: 1.561,81 €
Public key: ΩΜΤΜ46ΨΖΣ4-ΓΧΙ
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Description: SUPPORT RESEARCH AND EXPERIMENTAL ACTIVITIES FOR THE LABORATORY OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING.
Go to Top