ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Ref.No: 65035800
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1995
Approval date: 10.02.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: THEMISTOKLIS XANTHOPOULOS
Email: thxanth@central.ntua.gr
Go to Top