ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

Ref.No: 62092500
Start date: 03.02.1997
End date: 30.09.1997
Approval date: 13.03.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: D.E.U.A. IRAKLEIOU
Budget: 7.964,78 €
Scientific Responsible: Prof. LOIZOS
Email: aloizos@central.ntua.gr
Go to Top