ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ref.No: 62094300
Start date: 01.05.1997
End date: 31.12.2010
Approval date: 12.06.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: O.L.P.
Budget: 180.073,36 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top