ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Ref.No: 62156200
Start date: 12.11.2002
End date: 11.01.2004
Approval date: 05.11.2002
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: MIHANIKI
Budget: 23.600,00 €
Scientific Responsible: STULIANOS KOLLIAS
Email: skolias@central.ntua.gr
Go to Top