ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Ref.No: 62236300
Start date: 23.01.2008
End date: 22.01.2018
Approval date: 07.03.2008
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 119.719,77 €
Public key: -
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Description: THIS PROGRAMME INVOLVES WORKS ON PROCESSING OF ORES AND INDUSTRIAL MINERALS STUDY OF ENVIRONMENTAL EFFECTS CAUSES BY MINING ACTIVITIES AND PROCESS OPTIMIZATION.THESE ACTIVITIES ARE FUNDED BY NATIONAL OR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.
Go to Top