ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Ref.No: 62149500
Start date: 11.02.2002
End date: 31.12.2010
Approval date: 28.02.2002
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 238.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Description: THIS PROGRAMME INVOLVES WORKS ON PROCESSING OF ORES AND INDUSTRIAL MINERALS, STUDY OF ENVIRONMENTAL EFFECTS CAUSES BY MINING ACTIVITIES AND PROCESS OPTIMIZATION. THESE ACTIVITIES ARE FUNDED BY NATIONAL OR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (PRIVATE OR PUBLIC).
Go to Top